loading

اهداف ما

اهداف راه ورزش از ارائه خدمات کم نظیر و با کیفیت، استفاده از تمام ظرفیت های دانشی ، آموزشی و ارتباطی خود برای توسعه ورزش، سالم سازی جامعه و حمایت از ذینفعان ورزش کشور عزیزمان ایران است.
راه ورزش تلاش می کند تا به ورزشکاران ، مربیان، متخصصان ، سازمان ها و اقشار مختلف جامعه خدمات آموزشی، ورزشی و تفریحی و تجاری ارائه نماید و آنها را از کارکردهای ورزش با کیفیتی بالا بهره مند سازد. این خدمات ذینفعان رشته های مختلف ورزشی را غنی می سازد و امکان رشد آنها را فراهم می آورد. برای دستیابی به این اهداف، راه ورزش با رعایت اصول حرفه ای، امکاناتی که دنیای پیشرفته ارائه می دهد را به کار گرفته و از طریق شیوه های نوین و کارآمد می خواهد در این بخش از ورزش کشور پیشگام باشد که قطعا آغاز یک کار ماندگار است.

داشته ها، خدمات و برنامه های این مجموعه دارای ویژگی های متعددی است که علاوه بر یونیک بودن از خواص علمی ، کاربردی و برنامه محوری برخوردارند. اعتبار ، اثرگذاری و محبوبیت برندهای همکار با مجموعه راه ورزش ضمن جلب رضایت مخاطبان، فضای پیشرفت و توسعه ورزشی، فرهنگی ، اقتصادی و روابط بین المللی را نیز به همراه دارد.