loading

فعالیت های ما

به دلیل گستردگی قلمرو ورزش و کمبود الگوهای آموزشی و تربیتی و اقتصادی استاندارد در کشور، راه ورزش سعی نموده تا از حداکثر توانمندی، خدمات و ظرفیت های ارزش آفرین خود استفاده نماید.

راه ورزش با شناخت کافی از ظرفیت های ورزش و تفریحات سالم و همچنین همکاری با برندهای معتبر و متخصصین حوزه ورزش در زمینه های زیر فعالیت دارد:

 • اخذ نمایندگی باشگاه های بزرگ فوتبال اسپانیا در بخش آکادمی و برگزاری دوره های آموزشی برای نوجوانان و جوانان علاقه مند
 • همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر اروپایی جهت برگزاری دوره های آموزش مربیگری و مدیریت ورزشی در داخل و خارج از کشور و ارائه گواهینامه های معتبر بین المللی
 • اخذ نمایندگی وسایل ، تجهیزات و فروشگاه های ورزشی مطرح اروپایی
 • امتیاز نمایندگی کانون های هواداری باشگاه های بزرگ فوتبال اسپانیا
 • توسعه صنعت گردشگری ورزشی و اعزام علاقه مندان به رویدادها و تماشای مسابقات مختلف بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره ای به ورزش آموزان و ورزشکاران حرفه ای جهت حضور در کشورهای صاحب نام دنیای فوتبال
 • ارائه خدمات مشاوره ای ، تبلیغاتی و تجاری به سازمان ها، نهادها و باشگاه های ورزشی
 • ارائه طرح ها و ایده های ارزش آفرین تبلیغاتی به سازمان ها و نهادهای کشور با همکاری برندهای معتبر ورزش اروپا
 • برگزاری و مدیریت رویدادهای مختلف ملی و بین المللی در زمینه های مرتبط با ورزش
 • مدیریت اردوهای آماده سازی و ارائه خدمات رفاهی و ورزشی به تیم های ملی و باشگاهی در نقاط مختلف اروپا
 • دعوت از مربیان خبره و کارشناسان استعدادیاب دنیای ورزش به کشور جهت شناسایی ورزشکاران مستعد
 • ارائه خدمات ورزشی و تجاری به فدراسیون ها و باشگاه ها